Siirry pääsisältöön

Virkistysalueiden huollon ja käytön kehittäminen ja koordinointi eteläisellä Saimaalla / “Koordi”

Tällä hankkeella edistetään retkisatamien ja virkistysalueiden ylläpidon järjestelmää toimijoiden, asukkaiden ja matkailijoiden hyödyksi. Toimenpiteillä kehitetään toimintamalleja ja parannetaan tiedonkulkua käyttäjien ja ylläpitäjien välillä sekä palvelujen tuottajien ja huolto-organisaatioiden kesken, jotta huoltotoimenpiteet ja rakenteiden kunnostus pystytään ajoittamaan tarkoituksenmukaisesti.

Tärkeänä tavoitteena on ohjeistaa Saimaalla liikkuvat ja retkikohteiden palvelujen käyttäjät huolehtimaan omalta osaltaan puhtaan Saimaan ja upeiden retkikohteiden säilymisestä tuleville sukupolville. Hankkeessa luodaan vastuulliset toimintatavat Saimaan alueen retkikohteiden, retkisatamien ja virkistysalueiden ylläpitäjille ja käyttäjille.

Kävijätutkimus eteläisen Saimaan retkikohteissa 2022

Hankkeessa tehtiin käyttäjätutkimus haastattelemalla retkeilijöitä Saimaan retkisatamissa ja virkistysalueilla. Palautteilla kerään ehdotuksia kehittämistarpeista, joiden pohjalta voidan tehdä suunnitelmia retkikohteiden palvelujen parantamiseksi. Hankkeessa käyttöön otettavia uusia käytäntöjä voi hyödyntää myös muualla Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.

Kävijätutkimuksen tulokset katsottavissa tässä linkissä!

Hanke kohdistuu Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien alueelle.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2022 – 31.12.2023.  Yhteistyöhankkeen kokonaisbudjetti on noin 179 000 €.